הורים ערים

איפה אני כהורה יכול למנוע כניסת תכנים אנטי-דמוקרטיים לבית הספר?

הסבר

חלק מהתכנים המועברים במערכת החינוך, ואשר נוגעים לתוכני העשרה ופעילות חברתית, מגיעים מספקים חיצוניים. בית הספר רוכש את שירותיהם בכספי ההורים במסגרת התל"ן (תוכנית לימודים נוספת), על פי רוב באמצעות מערכת גפ״ן (גמישות פדגוגית ניהולית). פירוט התל״ן חייב להתפרסם ולקבל את אישור הנהגת הורים בתחילת השנה.

שימו לב

חלק מהספקים הם עמותות ימין שמפיצות מסרים לאומניים ודתיים במסווה של תכנים חברתיים או סיורים.

מה אפשר לעשות

בפני ההורים עומדת הזכות להחליט על תוכן לימודי של עשרים וחמישה אחוזים מתכנית הלימודים הרגילה. כדי לממש זכות זו נדרשת הסכמה של לפחות שבעים וחמישה אחוזים מההורים בשכבה, והגשת הצעה כתובה מטעמם למנהל או למנהלת בית הספר

:כנסו לרשימת התכנים המומלצת על ידי משמר החינוך הממלכתי

מאגר תכניות לדמוקרטיה ליברלית

איפה אני כהורה יכול למנוע כניסת תכנים אנטי-דמוקרטיים לבית הספר?

הסבר

חלק מהתכנים המועברים במערכת החינוך, ואשר נוגעים לתוכני העשרה ופעילות חברתית, מגיעים מספקים חיצוניים. בית הספר רוכש את שירותיהם בכספי ההורים במסגרת התל"ן (תוכנית לימודים נוספת), על פי רוב באמצעות מערכת גפ״ן (גמישות פדגוגית ניהולית). פירוט התל״ן חייב להתפרסם ולקבל את אישור הנהגת הורים בתחילת השנה.

שימו לב

חלק מהספקים הם עמותות ימין שמפיצות מסרים לאומניים ודתיים במסווה של תכנים חברתיים או סיורים.

מה אפשר לעשות

בפני ההורים עומדת הזכות להחליט על תוכן לימודי של עשרים וחמישה אחוזים מתכנית הלימודים הרגילה. כדי לממש זכות זו נדרשת הסכמה של לפחות שבעים וחמישה אחוזים מההורים בשכבה, והגשת הצעה כתובה מטעמם למנהל או למנהלת בית הספר

:כנסו לרשימת התכנים המומלצת על ידי משמר החינוך הממלכתי

מאגר תכניות לדמוקרטיה ליברלית

שתפו: