הורים ערים

כשרות בבית הספר, איך זה נוגע אלי?

הסבר

חוזר מנכ"ל מחייב את מזנון בית הספר (בכל זרמי החינוך) להחזיק תעודת כשרות. זכייני מערך הזנה, בבתי ספר המספקים ארוחות לתלמידים, חייבים להקפיד על כשרות. בפעילות מחוץ לבית הספר, כולל במשלחת לפולין, יש להתקשר עם ספק מזון כשר לכל התלמידים. עם זאת, חוזר מנכ״ל אינו עוסק בתזונה הפרטית של התלמידים, כלומר: מותר לכל תלמיד לאכול אוכל לא כשר בבית הספר ובכל פעילות חיצונית.

שימו לב

הכרזת בית הספר (או הנהגת ההורים) על מדיניות כשרות במרחבים הציבוריים (מתוך התחשבות במורים או בהורים דתיים), משוב שלילי לילד על מזון לא כשר, גננות ומורות המבקשות לא להביא מעדני חלב כי ״הגן בשרי״ (או להיפך), הכרזה על "ימים כשרים", "מרחבים כשרים" או שיחות בסגנון "כשרות היא בריאות

מה אפשר לעשות

להיצמד להרגלי התזונה המשפחתיים, להבהיר מיד לכל איש סגל שמנסה לעסוק בכך שבחוזר מנכ"ל (הזנה וחינוך לתזונה נכונה, הוראת קבע 400 מיום 1.8.2023) אין מילה אחת על כשרות המזון הפרטי של התלמיד. אם המחנך מבקש מההורים או מהוועד להתחשב בילד שומר מסורת, להקפיד על כיבוד כשר בימי הולדת או לא לשלוח את הילדים לבית הספר עם אוכל לא כשר – זו החלטה אישית של כל הורה; אתם בהחלט זכאים לסרב לבקשה זו במסגרת ההבנה שאין לכם שום יכולת לבקש בקשה נגדית (למשל: לקיים מסיבת סוף שנה בשישי בערב או בשבת). אין טעם להילחם על ביטול הכשרות של מזנון או ספק, הם עלולים לאבד את רישיונם אם יעברו על תקנות חוזר מנכ"ל.

כשרות בבית הספר, איך זה נוגע אלי?

הסבר

חוזר מנכ"ל מחייב את מזנון בית הספר (בכל זרמי החינוך) להחזיק תעודת כשרות. זכייני מערך הזנה, בבתי ספר המספקים ארוחות לתלמידים, חייבים להקפיד על כשרות. בפעילות מחוץ לבית הספר, כולל במשלחת לפולין, יש להתקשר עם ספק מזון כשר לכל התלמידים. עם זאת, חוזר מנכ״ל אינו עוסק בתזונה הפרטית של התלמידים, כלומר: מותר לכל תלמיד לאכול אוכל לא כשר בבית הספר ובכל פעילות חיצונית.

שימו לב

הכרזת בית הספר (או הנהגת ההורים) על מדיניות כשרות במרחבים הציבוריים (מתוך התחשבות במורים או בהורים דתיים), משוב שלילי לילד על מזון לא כשר, גננות ומורות המבקשות לא להביא מעדני חלב כי ״הגן בשרי״ (או להיפך), הכרזה על "ימים כשרים", "מרחבים כשרים" או שיחות בסגנון "כשרות היא בריאות

מה אפשר לעשות

להיצמד להרגלי התזונה המשפחתיים, להבהיר מיד לכל איש סגל שמנסה לעסוק בכך שבחוזר מנכ"ל (הזנה וחינוך לתזונה נכונה, הוראת קבע 400 מיום 1.8.2023) אין מילה אחת על כשרות המזון הפרטי של התלמיד. אם המחנך מבקש מההורים או מהוועד להתחשב בילד שומר מסורת, להקפיד על כיבוד כשר בימי הולדת או לא לשלוח את הילדים לבית הספר עם אוכל לא כשר – זו החלטה אישית של כל הורה; אתם בהחלט זכאים לסרב לבקשה זו במסגרת ההבנה שאין לכם שום יכולת לבקש בקשה נגדית (למשל: לקיים מסיבת סוף שנה בשישי בערב או בשבת). אין טעם להילחם על ביטול הכשרות של מזנון או ספק, הם עלולים לאבד את רישיונם אם יעברו על תקנות חוזר מנכ"ל.

שתפו: