הורים ערים

למה לי פוליטיקה בכיתה?

הסבר

 בשנים האחרונות מתקיימת רדיפה, השפלה והדחה של מורים ובעלי תפקידים המביעים עמדות פוליטיות שמאליות ואפילו חילוניות מובהקות בכיתה או במשרד החינוך. המצב החמיר בחודשים האחרונים עד להתפתחות "מלשינון" של הורים ותלמידים על מורים התומכים במחאה (כולל מורים הלובשים חולצות של ארגוני מחאה), מבקרים את השיח הפוליטי הימני או משתמשים במושג "הפיכה משטרית" ולא ב"רפורמה".

שימו לב

 חוזר מנכ"ל מתיר במפורש (הוראת קבע מס' 12, סעיפים 1.2, 1.4 ו- 2.21) ואפילו מעודד מורים ותלמידים לנהל דיונים פוליטיים ולהביע את דעתם באופן חופשי. המורה יכול ואף מתבקש להביע את דעתו הפוליטית במהלך דיון בכיתה ובלבד שהוא מסביר כי זו דעתו, הוא מנמק אותה ואינו מנסה לכפות אותה או לשדל תלמידים לאמץ אותה. בנוסף, חוזר מנכ"ל מותיר את ההכרעה על קוד לבוש לבתי הספר אך אינו מתייחס כלל לבגדים הכוללים סיסמאות פוליטיות בבתי ספר שלא מנהיגים תלבושת אחידה. כלומר: אין כל איסור על חולצות עם תוכן פוליטי. עם זאת, לאחרונה מתרבות העדויות על מניעה ממורים ומתלמידים להביע עמדות פוליטיות בדיון בכיתה, בשיחה חופשית או ברשתות החברתיות; איסור על לבישת חולצות של ארגוני מחאה (גם בבתי ספר שאין בהם תלבושת אחידה); ואפילו איסור על תלמידים להתהלך בבית הספר עם דגל ישראל. 

מה אפשר לעשות

להילחם עד חורמה בכל ניסיון להגביל את חופש הביטוי של מורים ותלמידים, לגבות את הילדים ולעודד אותם להביע את דעתם ואף ללבוש אותה. לפנות מיד להנהגת הורים ולהנהלת בית הספר, אם נוספו לתקנון סעיפים המונעים חופש הבעה, וכן לדווח מיד להנהלה על כל אירוע הגבלה או השפלה בגין נקיטת עמדה פוליטית.

למה לי פוליטיקה בכיתה?

הסבר

 בשנים האחרונות מתקיימת רדיפה, השפלה והדחה של מורים ובעלי תפקידים המביעים עמדות פוליטיות שמאליות ואפילו חילוניות מובהקות בכיתה או במשרד החינוך. המצב החמיר בחודשים האחרונים עד להתפתחות "מלשינון" של הורים ותלמידים על מורים התומכים במחאה (כולל מורים הלובשים חולצות של ארגוני מחאה), מבקרים את השיח הפוליטי הימני או משתמשים במושג "הפיכה משטרית" ולא ב"רפורמה".

שימו לב

 חוזר מנכ"ל מתיר במפורש (הוראת קבע מס' 12, סעיפים 1.2, 1.4 ו- 2.21) ואפילו מעודד מורים ותלמידים לנהל דיונים פוליטיים ולהביע את דעתם באופן חופשי. המורה יכול ואף מתבקש להביע את דעתו הפוליטית במהלך דיון בכיתה ובלבד שהוא מסביר כי זו דעתו, הוא מנמק אותה ואינו מנסה לכפות אותה או לשדל תלמידים לאמץ אותה. בנוסף, חוזר מנכ"ל מותיר את ההכרעה על קוד לבוש לבתי הספר אך אינו מתייחס כלל לבגדים הכוללים סיסמאות פוליטיות בבתי ספר שלא מנהיגים תלבושת אחידה. כלומר: אין כל איסור על חולצות עם תוכן פוליטי. עם זאת, לאחרונה מתרבות העדויות על מניעה ממורים ומתלמידים להביע עמדות פוליטיות בדיון בכיתה, בשיחה חופשית או ברשתות החברתיות; איסור על לבישת חולצות של ארגוני מחאה (גם בבתי ספר שאין בהם תלבושת אחידה); ואפילו איסור על תלמידים להתהלך בבית הספר עם דגל ישראל. 

מה אפשר לעשות

להילחם עד חורמה בכל ניסיון להגביל את חופש הביטוי של מורים ותלמידים, לגבות את הילדים ולעודד אותם להביע את דעתם ואף ללבוש אותה. לפנות מיד להנהגת הורים ולהנהלת בית הספר, אם נוספו לתקנון סעיפים המונעים חופש הבעה, וכן לדווח מיד להנהלה על כל אירוע הגבלה או השפלה בגין נקיטת עמדה פוליטית.

שתפו: