הורים ערים

מה צריך לדעת על תקנון בית הספר?

הסבר

תקנות להסדרת התנהלות התלמידים בבית הספר. נכתב על ידי הנהלת בית הספר בשיתוף הנהגת ההורים, על בסיס חוזר מנכ"ל.

שימו לב

כדאי לשים לב בעיקר לתקנות לבוש מוטות מגדרית, למשל: מכנסיים קצרים לבנים ללא הגדרת אורך, לעומת מכנסיים קצרים לבנות עם הגדרת אורך מינימלי. היתר גופיות לבנים ואיסור גופיות לבנות, היתר עגילים לבנות ואיסור עגילים לבנים, היתר צביעת שיער לבנות ואיסור צביעת שיער לבנים. וכן הלאה וכן הלאה.

מה אפשר לעשות

זה אסור לפי חוזר מנכ״ל – לכן, מותר לדרוש לבטל את הסעיפים. לבית הספר סמכות לקבוע סעיפים בתקנון על-פי מורשת בית הספר, אך לא בניגוד לחוק.

מה צריך לדעת על תקנון בית הספר?

הסבר

תקנות להסדרת התנהלות התלמידים בבית הספר. נכתב על ידי הנהלת בית הספר בשיתוף הנהגת ההורים, על בסיס חוזר מנכ"ל.

שימו לב

כדאי לשים לב בעיקר לתקנות לבוש מוטות מגדרית, למשל: מכנסיים קצרים לבנים ללא הגדרת אורך, לעומת מכנסיים קצרים לבנות עם הגדרת אורך מינימלי. היתר גופיות לבנים ואיסור גופיות לבנות, היתר עגילים לבנות ואיסור עגילים לבנים, היתר צביעת שיער לבנות ואיסור צביעת שיער לבנים. וכן הלאה וכן הלאה.

מה אפשר לעשות

זה אסור לפי חוזר מנכ״ל – לכן, מותר לדרוש לבטל את הסעיפים. לבית הספר סמכות לקבוע סעיפים בתקנון על-פי מורשת בית הספר, אך לא בניגוד לחוק.

שתפו: