הורים ערים

איך מכניסים תכניות לבית הספר?

חלק מהתכנים המועברים במערכת החינוך, ואשר נוגעים לתוכני העשרה ופעילות חברתית, מגיעים מספקים חיצוניים. בית הספר רוכש את שירותיהם בכספי ההורים במסגרת התל"ן (תוכנית לימודים נוספת), על פי רוב באמצעות מערכת גפ״ן (גמישות פדגוגית ניהולית). פירוט התל״ן חייב להתפרסם ולקבל את אישור הנהגת הורים בתחילת השנה.

חלק מהספקים הם עמותות ימין שמפיצות מסרים לאומניים ודתיים במסווה של תכנים חברתיים או סיורים.

שימו לב!  תל״ן מחייב יוזמה ו/או אישור של הנהגת הורים והורים ערים חייבים לראות את התכנים לפני אישורם ובמקרה הצורך – יתנגדו ויציעו חלופות.

ההורים חייבים לעמוד על המשמר ולדרוש מהנהלה והנהגת ההורים לבדוק איזה ארגון נמצא מאחורי הפעילות החינוכית, מה האג׳נדה ומה מקורות המימון שלו. במהלך שנת הלימודים חשוב מאד לבדוק מדי פעם את מערכת השעות ואם מופיע המושג תל״ן, העשרה, או מקצוע לא מוכר לשאול את התלמיד.ה על תוכן השיעור ועל המסרים שהועברו בו.

אם מזהים ספק שנוי במחלוקת – יש לדרוש את החלפתו.

זכרו!  75% מהורי הכיתה רשאים לשנות עד 25% מתכני הלימוד. 

משמר החינוך הממלכתי הכין מאגר תכניות מומלץ ותבנית מכתב לבקשה של שינוי בתכנית הלימודים.

איך מכניסים תכנים לבית הספר

הסבר

שימו לב

מה אפשר לעשות

שתפו: